Aanmeldingsformulier bijscholing

 

 

U kunt onderstaande documenten ook downloaden als PDF-bestand:

 


Aanmeldingsformulier bijscholing

 


Voorwaarden voor deelname

Indien uw niet over software beschikt om PDF-bestanden te bekijken, kunt u bij Adobe gratis Acrobat Reader downloaden


(U kunt onderstaand formulier invullen, afdrukken en opsturen naar ISP)

Ondergetekende meldt zich aan voor de bijscholingscursus Gezins Diagnostisch Onderzoek (GDO)

Persoonsgegevens

naam:

voorletter(s):

roepnaam:

geboortedatum :

privé-adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon:

emailadres:

beroepsregistratienr.:

Werkgegevens

naam instelling:

werkadres:

postcode:

plaats:

telefoon:

emailadres:

functie:

Ondergetekende verklaart het inschrijfgeld ad € 1400,-- te hebben overgemaakt op ABN/AMRO bank, IBAN NL28ABNA 047.37.77.738 , t.n.v. PsIOC BV (J.A.N. Truijens), Duivendrecht en gaat akkoord met de Voorwaarden voor Deelname.

datum:

plaats:

naam:

handtekening:

Getekend formulier terugzenden aan:

ISP
Kruizemunthof 2
1115 DZ Duivendrecht