Het Instituut voor Systemische Psychotherapie (ISP) is in 1995 opgericht door Frans Boeckhorst en Jos Truyens. De doelstelling van het instituut is het vergroten van kennis van systemische denkkaders en het verzorgen van onderwijs in systemisch denken en handelen.

Centraal in het systemische denkkader staan de begrippen wisselwerking en context. Het systemisch denkkader is bruikbaar in diverse toepassingsgebieden: psychotherapie en psychiatrie, hulpverlening in brede zin en organisatie-advisering.

Jos Truyens is klinisch psycholoog – psychotherapeut (BIG) en sinds 1969 werkzaam in de psychiatrie en de psychotherapie. Hij is opgeleid tot gedrags- en cognitief therapeut, partner-relatie en gezinstherapeut en kinder- en jeugdtherapeut. Sinds de 80-er jaren is hij actief als docent en opleider in diverse onderwijs settingen. Hij is erkend supervisor en opleider voor de VGCt, NVRG, VKJP, NVP en NVO. Hij werkte jarenlang als psychotherapeut bij zowel kinder- en jeugd èn volwassenen GGZ- instellingen. Hij werkt momenteel parttime bij Het Eedenhuis, Praktijk voor psychotherapie, te Hilversum. Binnen ISP is hij verantwoordelijk voor de door de NVRG erkende opleiding en voor het management.

Anna van der Meer is orthopedagoog-generalist (i.o.) en gezins- en relatietherapeut en supervisor NVRG (i.o.). Anna heeft als gedragswetenschapper en systeemtherapeut ervaring met het bieden van deskundigheidsbevordering binnen de jeugdzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie, het onderwijs en de gemeenten. Zij is sinds 2010 eigenaar van Praktijk voor gezin en opvoeding, Kind & Meer, te Oosterbeek, Driel, Renkum en Lent en superviseert een breed team van therapeuten. Zij biedt gezins-diagnostisch onderzoek en gezinstherapie. Vanuit haar praktijk is zij actief binnen verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden en superviseert andere behandelpraktijken op het gebied van systemische therapie. Sinds 2015 is zij binnen ISP actief als co-docent en organisator. Een van haar specialismen is werken binnen het oplossingsgerichte kader.

Frans Boeckhorst, psycholoog – psychotherapeut, is sinds zijn pensionering niet meer actief binnen ISP. Hij was supervisor en opleider voor de NVRG en lid specialist van de NVP. Hij werkte de afgelopen jaren voornamelijk als onderzoeker. Hij heeft veel gepubliceerd over systeemtherapie onderwerpen. Zijn gedachtegoed en zijn persoonlijkheid zijn van blijvende invloed op de visie die ten grondslag ligt aan de ISP opleidingen.

 dr. J.A.N. (Jos) Truyens
algemeen management en opleidingen

 drs. A. (Anna) van der Meer
co-docent en organisator