De opleiding

 

 


De opleiding Technisch-Theoretische Vorming (212 uur) is erkend door de NVRG en omvat een basiscursus van 132 uur, waarvan de Wetenschapsmodule (12 uur) een verplicht onderdeel is. De specialistische cursus beslaat 80 uur. De opleiding is geaccrediteerd bij NIP-K&J / NVO-OG. Daarnaast is deze opleiding geregistreerd bij CRKBO.

Opleider
De opleiding wordt gegeven door Jos Truijens en Anna van der Meer. Gastdocenten kunnen incidenteel optreden.

Doelgroep
Psychiaters, artsen, pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers en SPV met een master diploma, die het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie willen behalen. Deelnemers aan de cursus moeten werkzaam zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg.

De cursussen staan ook open voor hen die deskundigheidsbevordering wensen.

De opleiding omvat:

  • inleiding in het systemisch denken
  • de systemische benadering van sociale systemen, zoals partnerrelaties, gezinnen en larger systems
  • kennismaking met verschillende systemische referentiekaders
  • systemisch leren observeren, analyseren en diagnosticeren
  • het werken met genogrammen
  • het leren onderscheiden van interactietypes
  • het leren creëren van een therapeutische context bij diverse typen problemen en interacties
  • training in systemische interventies
  • kennismaking met ‘wetenschap en systemische psychotherapie'