Specialistisch (80 uur)

 

 


Het specialistische deel van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het werken met meervoudige systemen (larger systems) en systemische consultatie (19 uur)
  • Partner-relatie therapie (19 uur)
  • Ontwikkelingspsychopathologie en systemische relatie- en gezinstherapie (42 uur)

De meervoudige systemen benadering analyseert problemen in de context van de behandeling. Deze context is groter en machtiger dan het gezinssysteem. Men kan denken aan: verwijzers, eerdere hulpverleners, intakeprocedures, de tradities en rituelen van de behandelende organisaties, het team van de hulpverlener en onduidelijke behandel planning. De behandelingscontext kan problemen creŽren, instandhouden en gezinstherapeutische interventies neutraliseren.

Het denken in meerdere systemen is nauw verbonden met het concept systemische consultatie. Als consultgever is een systemisch werkende therapeut niet primair een therapeut, maar een consultgever die impassepatronen in het 'larger system' opspoort, systemisch analyseert en via de consultatie een ander perspectief op de bestaande hulpverlening creŽert.

Partner-relatie therapie analyseert partner-relaties aan de hand van thema's als: nabijheidregulatie, macht, responsiviteit, collusie en gender. Tevens wordt de therapeutische context onderzocht aan de hand van het tweesporen model. Diagnostische modellen van Gottman en Scheinkman staan hierbij centraal. Er wordt geoefend met, al dan niet, protocollair aangereikte interventies.

Ontwikkelingspsychopathologie en systemische relatie- en gezinstherapie
De systemische gezinstherapie staat centraal. Uitgangspunt is een ecologische benadering waarbij de samenhang van ontwikkelingspsychopathologische verschijnselen van kinderen, jeugdigen en volwassenen, de fase waarin het gezin zich bevindt en specifieke gezinsconstellaties bestudeerd worden. Het doel is vanuit de samenhang tussen taxatie, interactietypologie en therapeutische benadering (het tweesporen model) systemisch met een gezin of met partners te kunnen werken. Praktische vaardigheden worden d.m.v. rollenspel en videoanalyses in iedere sessie getraind.

De cursist leert psychopathologie van kinderen, jeugdigen en volwassenen te herkennen en in de gezinscontext te plaatsen: de ťn - ťn benadering. De interactie tussen deze twee beschrijvingen van de psychologische werkelijkheid staat continu in de aandacht. Specifieke gezinsconstellaties en ouder- en gezinsomstandigheden zoals Echtscheiding, het Nieuwe Stief Gezin, Pleeg- en Adoptief gezin, Zelfde-sekse ouders, Psychische problemen van ouders (KOPP-problemen), Alcohol en drugsproblemen, Verlies en rouw, Incest en Seksueel misbruik, komen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt geleerd om te werken met het genogram, narratieve en oplossingsgerichte interventies, intergenerationele aspecten, gezinsstructuur analyses en het gezinsfase stressoren model.