Vervolg (60 uur)

 

 


In de vervolgcursus ligt de nadruk op het therapeutisch systeem en het diagnosticeren, taxeren en ontwerpen van therapeutische interventies. Het doel is gebruik te leren maken van het tweesporen model, een casus formulering en interventie model, en het leren hanteren van een interactietypologie. De interactietypologie is gebaseerd op de taxatie van de flexibiliteit van interacties, de communicatiestijl van het gezin, de taxatie van de veranderingsbereidheid van gezinsleden, de mogelijkheid gezinsleden tot verandering te motiveren en de keuze van het therapeutische doel. Onderwerpen zijn:

  • Taxatie en motivatie
  • De contractfase
  • Verzamelen van informatie
  • Formuleren van hypothesen
  • Directe, congruente interventies bij interactietype I
  • Een “beweeg niet” benadering bij interactietype II
  • Indirecte, narratieve/metafore interventies bij interactietype III
  • Ongewone interventies bij interactietype III, waaronder Oplossing Gerichte therapie
  • Vergroten van basiskennis over de wetenschappelijke kanten van systemische psychotherapie