Bijscholing Gezins Diagnostisch Onderzoek (GDO)
(30 uur)

 

 


Opleider
De bijscholing wordt gegeven door Jos Truijens – klinisch psycholoog, psychotherapeut (BIG), supervisor en opleider NVRG, VGCt, VKJP, NVO, NVP.

Doelgroep
Cursisten van ISP en andere geïnteresseerden in de systemische psychotherapie die in de praktijk met GDO werken of dit voornemen hebben.

Toelichting op de cursus
In de GGZ krijgen protocollair behandelen en het vaststellen van 'Diagnostiek-Behandel-Combinaties' (DBC's) steeds meer nadruk. Hét Gezins Diagnostisch Onderzoek bestaat niet. Evenmin bestaat consensus over de theorie, de inhoud en de methoden van GDO. Het soort GDO en de uitvoering ervan wordt bepaald door verschillende contexten, zoals:

  • De visie en de werkwijze van de instelling en van het team waarbinnen de gezinsdiagnosticus werkzaam is.
  • Het doel van het diagnostisch- en behandelingsproces waaraan een gezins- en relatietherapeut deelneemt.
  • De bij een bepaalde casus passende soort GDO.
  • De persoonlijke voorkeuren van de diagnosticus.

De cursus is zowel theoretisch als technisch van opzet. De theorie van assessment, diagnostiek, taxatie, functie-analyse en indicatiestelling binnen behandelsettingen komt uitvoerig aan bod. Vanuit de theorie wordt geoefend met diagnostiek voor de dagelijkse praktijk. Een beslismodel m.b.t. diagnostiek-keuze staat hierbij centraal. De laatste twee cursusdagen vinden met een driemaandelijkse tussenperiode plaats. Tijdens deze twee dagen wordt het door cursisten uitgevoerde GDO-werk, m.b.v. beeldopnames, in de groep doorgenomen en gesuperviseerd.

De reader bestaat uit relevante literatuur over GDO en beschrijvingen van GDO technieken en methoden.

Werkwijze

  • Toelichting op en discussie over de gehanteerde theoretische concepten en het beslismodel.
  • Oefenen met praktisch bruikbare instrumenten en methoden (vragenlijsten, observatie technieken, interview- en 'doe'-technieken).
  • Bespreken en oefenen van efficiënte en effectieve manieren van rapporteren.
  • Uitwisseling van visies en praktijkervaringen door de docent en cursisten. Het bespreken van zelf uitgevoerde GDO's o.m. aan de hand van beeld-opnames en rapportages.
  • Bespreken van eigen wensen t.a.v. ontwikkeling van GDO's.

Data
Vijf dagen verspreid over 8 maanden. De startdatum wordt in overleg afgesproken.

Tijd
9.30 – 16. 30 uur

5 x 6 uur = totaal 30 uur

Plaats
Conferentiecentrum ROVC / TechCenter
Galvanistraat 13
6716 AE Ede
Tel. 0318-698701

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding en betaling.

Kosten
€ 1400,- inclusief draaiboek, reader, koffie, thee en lunchbuffet.

Aanmelding
door het opsturen van het inschrijfformulier naar ISP, Kruizemunthof 2, 1115 DZ te Duivendrecht en het gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld ad € 1400,- op ABN-AMRO bank, IBAN NL28ABNA 047.37.77.738 t.n.v. PsIOC BV (J.A.N. Truyens), Duivendrecht, o.v.v. Cursus GDO